KONKURS LITERACKI
Close

KONKURSlight

dark

Uwaga, konkurs literacki!

V Konkurs Literacki Gai Kołodziej

„SCRIBO ERGO SUM”1 października 2016 rozpoczął się piąty ogólnopolski konkurs literacki będący autorską inicjatywą Gai Kołodziej. Jest to szansa dla czytelników na napisanie własnej wersji dalszych losów bohaterów powieści Gai Kołodziej.

V Konkurs Literacki Gai Kołodziej zachęca osoby w każdym wieku do nadesłania prac odpowiadającym tematyce jednej z 2 kategorii konkursowych:  1. Kontynuacja „Dżokeja” – celem jest napisanie utworu będącego kontynuacją wydarzeń zawartych w książce "Dżokej" autorstwa Gai Kołodziej. Praca powinna zawierać dalsze losy bohaterów obu książek.


  2. „Złodziej Stulecia” – celem jest napisanie utworu będącego własną twórczą interpretacją tytułu następnej książki Gai Kołodziej.
Celem konkursu
jest zachęcenie twórców w każdym wieku do:  • - zaprezentowania swych pisarskich umiejętności,
  • - rozwijania wyobraźni i zdolności literackich,
  • - stymulowania aktywności twórczej,
  • - propagowania czytelnictwa
  • - i popularyzowania twórczości Gai Kołodziej.Laureaci konkursu otrzymają nietypowe nagrody:

Nagroda I:

Bilet do Warszawy

na indywidualne konsultacje literackie i obiad z Gają Kołodziej

Roczne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i

bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania

Nagroda książkowa

DyplomNagroda II:

Półroczne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i

bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania

Nagroda książkowa

DyplomNagroda III:

Kwartalne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i

bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania

Nagroda książkowa

Dyplom

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2017 r.


Szczegóły regulaminie konkursu.

Home Konkurs III edycja - 2014/2015 Regulamin
Regulamin

Regulamin III Konkursu Literackiego Gai Kołodziej

„SCRIBO ERGO SUM”


§ 1
Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem III Konkursu Literackiego Gai Kołodziej „SCRIBO ERGO SUM” (zwanego dalej "Konkursem") jest Gaja Kołodziej.

2. Fundatorem nagród jest Gaja Kołodziej i Literary Art Institute.

2. Konkurs trwa od 1 października 2014 do 31 marca 2015 r.


§ 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna w każdym wieku.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach utworu literackiego swojego autorstwa o tematyce spełniającej warunki Konkursu (zwanego dalej "Utworem").

3. Jeden autor może nadesłać nieograniczoną ilość utworów.

4. Każdy utwór powinien być opatrzony imieniem, nazwiskiem, wiekiem oraz adresem e-mail autora.

5. Utwór w wersji elektronicznej (wymagany format pliku z tekstem to: .doc, .docx, .pdf) należy przesłać na maila organizatora ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) z tytułem wiadomości "Konkurs Literacki".

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również polubienie wszystkich pięciu stron na Facebooku:

http://www.facebook.com/gajakolodziej

http://www.facebook.com/dar.gajakolodziej

http://www.facebook.com/ksiezniczka.gajakolodziej

http://www.facebook.com/przemilczenia.gajakolodziej

http://www.facebook.com/InstytutSztukiLiterackiej

7. Termin składania prac upływa 31 marca 2015 r.


§ 3
Cel Konkursu i tematyka prac

1. Celem  konkursu jest zachęcenie twórców w każdym wieku do zaprezentowania swych pisarskich umiejętności, rozwijania wyobraźni i zdolności literackich, stymulowania aktywności twórczej,  propagowania czytelnictwa oraz popularyzowania twórczości Gai Kołodziej.

2. Tematyka prac dotyczy twórczości Gai Kołodziej. Nadesłany Utwór powinien spełniać warunki jednej z dwóch kategorii konkursowych:

Kontynuacja „Księżniczki” – celem jest napisanie utworu będącego kontynuacją wydarzeń zawartych w powieści pt. ”Księżniczka w blasku sławy i cieniu obsesji” autorstwa Gai Kołodziej. Praca powinna zawierać dalsze losy opisanych tam bohaterów.

„Dżokej” – celem jest napisanie utworu będącego własną twórczą interpretacją tytułu następnej książki Gai Kołodziej.

3. Zgłaszany Utwór powinien mieć w tytule kategorię konkursową.

4. Utwór zgłaszany do konkursu może być napisany w jednej z trzech form literackich: opowiadanie, nowela, powieść.


§ 4
Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać  w odpowiednim terminie swój Utwór w wersji elektronicznej.

2. Objętość utworu powinna mieć od 5 do 120 stron, czcionka Times New Roman rozmiar 12, standardowe marginesy i odstępy pomiędzy wierszami.

3. Prace zostaną ocenione przez Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji tradycyjnej i elektronicznej.

5. W Konkursie wezmą udział Utwory napisane wyłącznie w języku polskim.

6. Organizator oceni nadesłane prace na podstawie następujących kryteriów: zgodności treści i formy utworu z założeniami konkursu, twórczego charakteru utworu, oryginalności ujęcia tematu, indywidualnego stylu pisarskiego i walorów literackich pracy.

7. Spośród nadesłanych Utworów  przewidywane są trzy nagrody w każdej z kategorii, w sumie  sześć.

8. O wynikach konkursu Organizator poinformuje do  1 czerwca 2015 r. Wyniki zostaną zamieszczenie na stronie internetowej organizatora (http://www.gajakolodziej.com/) oraz stronie internetowej fundatora nagród (http://www.literaryartinstitute.com/), a także na oficjalnym profilu na Facebooku (http://www.facebook.com/gajakolodziej), zawierając nazwiska nagrodzonych autorów.

9. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca 2015 w Domu Literatury w Warszawie.

10. W obu kategoriach konkursowych przewidziane są następujące nagrody:


nagroda I:

Bilet do Warszawy

na indywidualne konsultacje literackie i obiad z Gają Kołodziej

Roczne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i

bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania

nagroda książkowa

dyplom


nagroda II:

Półroczne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i

bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania

nagroda książkowa

dyplom


nagroda III:

Kwartalne członkostwo w Klubie Młodych Pisarzy i

bezpłatny udział w warsztatach kreatywnego pisania

nagroda książkowa

dyplom


10. Organizator ma prawo do przyznania wyróżnień, a także do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród.


§ 5
Odbiór nagrody

1. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu, którego praca została nagrodzona lub osoba przez niego upoważniona do odbioru nagrody.

2. Nagrody zostaną wręczone w czerwcu 2014.


§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora http://www.gajakolodziej.com/.

2. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do Organizatora na adres mailowy  kontakt@gajakolodziej.com.

3. Przesyłając Utwór na Konkurs Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik zgadza się również na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu.

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

 
Zagłosuj na swoją ulubioną książkę!
 
Zagłosuj na swojego ulubionego bohatera!
 
Zagłosuj na swojego ulubionego agenta AE!